Portfolio ซองใส่ธนบัตรโทน Sky Blue ออกแบบให้เข้ากับการ์ดพร้อม Thank you Message ด้านหลัง

Portfolio ซองใส่ธนบัตรโทน Sky Blue ออกแบบให้เข้ากับการ์ดพร้อม Thank you Message ด้านหลัง

Thanks to K.Sanrak for trusting ADORA... ขอขอบคุณคุณแสนรักมากค่ะที่ชอบใน design เฉพาะของ ADORA และติดต่อมา เพราะ ต้องการหาซองใส่ธนบัตร ขนาดพิเศษ เนื่องจาก ว่าที่บ่าวสาวมี ธนบัตรใบละ 5บาท ซึ่งหายากมากๆแล้วค่ะ การทำซองใส่ธนบัตร ธนบัตรขนาดพิเศษต้องระวังมากหน่อยค่ะ เพราะ ต้องใส่ให้พอดี และ สวยงาม... งานนี้รับรองผู้รับจะต้องปลื้มมากๆค่ะ ...