Portfolio showing Envelope Printing Process

Portfolio showing Envelope Printing Process

ทาง ADORA ได้จัดทำ เทคนิค 'การปริ้นท์ซอง' สำหรับเชิญแขกเหรื่อ โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรระบุ * 'ชื่อ-สกุล' สำหรับเชิญบุคคลนั้นๆ * 'ชื่อ-สกุล พร้อมภรรยาหรือสามี' เพื่อเชิญบุคคลนั้นๆและคู่สามีหรือภรรยา * 'ชื่อ-สกุล พร้อมครอบครัว' เพื่อเชิญบุคคลนั้นๆและครอบครัว ทำแบบนี้จะทำให้คู่บ่าวสาวประเมินจำนวนแขกได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ