Portfolio การ์ดแต่งงานในสไตล์Photo&PostCard

Portfolio การ์ดแต่งงานในสไตล์Photo&PostCard

Thanks to K.MiniMinniez. ขอบคุณว่าที่เจ้าสาวและว่าที่เจ้าบ่าวในรูปสวยๆค่ะที่ให้โอกาส ADORA ได้ดูแลในส่วนของ Invitation Card... โดยทั้งคู่ได้ส่งรูปสวยๆ มาให้ออกแบบเพิ่มในสไตล์ Postcard โดยทั้งคู่ได้มีแบบในใจบางส่วน หลังจากออกแบบครั้งที่1ไปแล้ว จึงได้มีการแก้แบบจนกระทั่งสรุปได้แบบที่ถูกใจ ทั้งสไตล์ โทนสี รูปแบบงาน