Portfolio of Sets of Wedding Invitation to Wedding Ceremony at Church & at Hotel

Portfolio of Sets of Wedding Invitation to Wedding Ceremony at Church & at Hotel

Thanks to K.Jiraya&K.Torsak for choosing ADORA ... ว่าที่บ่าวสาวเลือกใช้บริการของ ADORA โดยเน้นเนื้อกระดาษที่หนา แกร่ง และ มี texture โดยว่าที่บ่าวสาวได้มีรูปที่มีการวาดมาก่อนแล้ว มาเป็นด้านหน้าของการ์ด ... การ์ดมี 2ชุด ... ชุดแรกเป็นการ์ดที่เชิญแขกเหรื่อมาร่วมงานสมรสที่โบสถ์ในช่วงเช้า โดยเลือกให้เป็นการ์ดแนวตั้ง ด้านหน้าเป็นรูปวาดสีน้ำลายคู่บ่าวสาว ด้านหลังมีข้อความเกี่ยวกับงานสมรสเป็นภาษาอังกฤษ โดยเพิ่ม การปั๊มทองเค สีน้ำตาลทอง ที่ชื่อบ่าวสาว เพื่อเพิ่มความเด่นและความหรูหรา ... การ์ดชุดที่สองเป็นการ์ดที่เชิญแขกมาร่วมฉลองที่โรงแรม ด้านหน้าเป็นรูปวาดสีน้ำลายทิวทัศน์แนวนอน ด้านหลังมีข้อความโดยเพิ่ม การปั๊มทองเค สีน้ำตาลทอง ที่ชื่อบ่าวสาว เช่นกัน โดยด้านล่างสุดมี Timeline ซึ่ง designer ได้ตั้งใจหา Wedding Icons เป็นภาพสีน้่ำเพื่อให้เข้ากับรูปด้านหน้า ทำให้การ์ดออกมาสมบูรณ์อย่างยิ่งค่ะ