Portfolio of Passport & Boarding Pass

Portfolio of Passport & Boarding Pass

Thanks to K.London for choosing ADORA ... ว่าที่เจ้าบ่าวติดต่อเข้ามาโดยต้องการให้ออกแบบและจัดทำ การ์ดเป็น2แบบ ... โดยแบบแรกเป็นการ์ดพับสไตล์ Passport โดยด้านหน้ามี LOGO L&B พร้อมสถานที่ สีพิมพ์ตามแบบ Passport ของประเทศไทย ด้านหลังมี QR code ... ด้านในมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวันมงคลค่ะ ... และแบบที่สองเป็นการ์ดแผ่นเดียวมุมมนสไตล์ boarding pass สีโทนชมพู/น้ำตาลทอง ด้านหลังมี Timeline เกี่ยวกับกำหนดการของพิธีมงคลค่ะ