Portfolio of matching Morning & Evening cards

Portfolio of matching Morning & Evening cards

Thanks to K.Goy&K.Duke for choosing ADORA ... คู่บ่าวสาวติดต่อเข้ามาเพื่อออกแบบและจัดทำการ์ดเชิญใบเล็ก 4*6นิ้ว ในงานเช้า และ ใบใหญ่ 5*7นิ้ว ในงานฉลองตอนเย็นค่ะ โดยให้การ์ดทั้ง 2 แบบเข้ากัน ... เน้นเรียบหรู มินิมอล สะอาดเรียบง่าย ไม่ต้องตกแต่งหรือออกแบบมากจนเกินไปค่ะ