Portfolio of Floral Invitation ... a set of Ceremony and Celebration Invitation ...

Portfolio of Floral Invitation ... a set of Ceremony and Celebration Invitation ...

Thanks to the Bride and Groom ... ว่าที่บ่าวสาวติดต่อเข้ามาเพราะ อยากได้การ์ดเชิญ 2 แบบ ออกแบบเข้ากัน: การ์ดเชิญงานพิธี และ การ์ดเชิญงานพิธีพร้อมงานฉลอง ... โดยคู่บ่าวสาวได้เห็นแบบที่ชอบ และให้ทาง ADORA ออกแบบให้ใกล้เคียงที่สุดค่ะ ... ว่าที่บ่าวสาวขอแก้ไขแบบเพียง 1 ครั้งก็อนุมัติงานทันทีค่ะ