Portfolio Floral Wedding Cards ... PT Wedding Logo

Portfolio Floral Wedding Cards ... PT Wedding Logo

Thanks to K.Pattarin for choosing ADORA ... ว่าที่เจ้าสาวติดต่อมาให้ทาง ADORA จัดพิมพ์การ์ดแต่งงานให้ เพราะ มีไฟล์ AI ที่ออกแบบมาแล้ว ซึ่ง ทาง ADORA ก็ได้รับแบบ และ ตรวจแบบก่อนเริ่มพิมพ์จริงบนกระดาษขาวที่แกร่งและหนาถึง 300แกรม โดยเน้นว่าไม่ใช่กระดาษมัน เป็นกระดาษสัมผัสด้านค่ะ ... พร้อมกันนี้ก็ได้แถมซองฝายุโรปฟรีเท่าจำนวนการ์ดที่พิมพ์ค่ะ