Portfolio Circular & Semi-Transparent Wedding Card in Brown

Portfolio Circular & Semi-Transparent Wedding Card in Brown

Thanks to K.Nat... K Nat มีไฟล์การ์ดที่ออกแบบไว้แล้ว โดยต้องการให้พิมพ์งานบนวัสดุกึ่งใส และ มีทรงกลมสำหรับงานหมั้น... ซึ่งทาง ADORA มีความยินดีที่ได้บริการงานการ์ดหมั้นในส่วนนี้ค่ะ โดยการ์ดออกมาสีตรงตามแบบ... การ์ดสวยเก๋ด้วยวัสดุกึ่งใส และ ทรงกลมค่ะ...