Portfolio C192... Circular Wedding Card ... HOT!!!

Portfolio C192... Circular Wedding Card ... HOT!!!

Thanks to K.Cake for choosing ADORA ka... K Cake เลือกดอกไม้แบบ B192 เพราะ สีและแบบเข้ากับ Theme งานที่กำหนดไว้ แต่ต้องการปรับเป็นการ์ดทรงกลมเพื่อความเก๋ของรูปทรงการ์ดทรงกลม... K.Cake มีแบบ Wedding Logo ที่ออกแบบไว้มาแล้ว ซึ่งทาง ADORA ก็ได้ลง LOGO ได้พอดีกับแบบที่ design ... การ์ดออกมาสีสวยหรูใน Earth Tone ดูอบอุ่นมากค่ะ