Portfolio C130 การ์ดทรงจัตุรัสในสไตล์ Photo & Floral

Portfolio C130 การ์ดทรงจัตุรัสในสไตล์ Photo & Floral

Thanks to K Best & K Keng... ว่าที่เจ้าสาวอยากให้ผสมผสาน Photo ร่วมกัน Floral ในขณะเดียวกันก็ต้องการคุมโทนสีให้เป็น Old Rose / Pink / Grey ... ว่าที่เจ้าสาวคนสวยมี reference มา ซึ่งทาง ADORA ได้ปรับให้เข้ากับรูป และ ทรงจัตุรัสของการ์ด ... เนื่องจากเป็นงานด่วน ทาง ADORA จึงได้เนรมิตรแบบให้ภายใน 1 วัน โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ ก็อนุมัติงานในวันเดียวกัน เพราะ แบบถูกใจว่าที่เจ้าสาวทันทีค่ะ