Portfolio C130 Modern Photo Wedding Cards

Portfolio C130 Modern Photo Wedding Cards

ADORA ขอขอบคุณคุณ OA มากค่ะที่ไว้ใจให้ทาง ADORA ดูแลในส่วนของการ์ดเชิญ... คุณ OA ชอบการ์ดแบบ C130 ซึ่งเป็นการ์ดที่ผสมผสานระหว่าง Floral / Photo / Minimal / Modern ได้อย่างลงตัว โดยว่าที่บ่าวสาวได้ถ่ายรูป Pre-Wedding ให้เข้ากับสไตล์การ์ดเชิญและนำลงมาเป็นส่วนหนึ่งของการ์ดเชิญด้วยค่ะ ... การ์ดทรงจัตุรัสขนาด 6x6 นิ้ว พร้อมซองจัตุรัสเข้ากันลงตัวมากค่ะ