Portfolio C130 ... Chic Square PhotoCard สีละมุน

Portfolio C130 ... Chic Square PhotoCard สีละมุน

Big Thanks to K Kan for choosing ADORA ka... K Kan ติดต่อมาและตกลงให้ออกแบบการ์ดทันทีค่ะ ซึ่งแบบได้ดูและอนุมัติภายในวันเดียวกันทั้งหมด งานจึงได้เร็วมากๆค่ะ ทาง ADORA เข้าใจดีในสถานการณ์แบบนี้ จึงเร่งงานให้อย่างเต็มที่ค่ะ.... K Kan เลือกแบบ C130 โดยการ์ดเป็นทรงจุตุรัส อีกทั้งรูปที่ส่งมาเป็นสีโทนอบอุ่นละมุนมากค่ะ ซึ่งเข้ากับการ์ดได้เป็นอย่างดี ทำให้การ์ดดูทั้งเก๋ทั้งอบอุ่นค่ะ ...