Portfolio Botanical Wedding Cards Matching with Moss Green Envelopes

Portfolio Botanical Wedding Cards Matching with Moss Green Envelopes

ขอขอบคุณว่าที่เจ้าสาวที่ติดต่อเข้ามา เลือกแบบ และ ส่งข้อความมาอย่างครบถ้วนใครครั้งเดียว ทำให้ได้ดูแบบ และ อนุมติแบบในวันเดียวกันค่ะ... ว่าที่เจ้าสาวเลือกแบบ Minimal Botanical พร้อม Moss Green Envelopes ให้เข้าธีมโทนเขียว/ขาวค่ะ ส่วนข้อความ ด้านหน้าให้เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนด้านหลังเป็นไทยพร้อมอังกฤษค่ะ