Portfolio B300 ... Floral Styled Invitation

Portfolio B300 ... Floral Styled Invitation

Thanks to K.Palmy&K.Dit ... ว่าที่บ่าวสาวติดต่อเข้ามาทาง adora ผ่านการแนะนำ โดยได้เลือกแบบ B300 ซึ่งเป็นแนว Floral ที่ไม่ได้ดูหวานจนเกินไป โดยสีออกไปโทนน้ำตาลแซมแดงสด และ ได้แก้ข้อมูลบางส่วนให้เข้ากับงาน เช่น การลงข้อความขอความร่วมมือแขกในการตรวจผล ATK ก่อนเข้าร่วมงานเพื่อความปลอดภัยเป็นต้น ... ด้านหน้ามี Wedding Logo ในแบบ Simple P l D ... ด้านหลังเป็นข้อความในกรอบประตูโค้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ค่ะ