Portfolio B265 ... Royal Marriage Invitation in Eternal Beige

Portfolio B265 ... Royal Marriage Invitation in Eternal Beige

Thanks to K.Aoii & K.Tung for choosing ADORA ... ว่าที่บ่าวสาวได้เข้ามาดูวัสดุและสอบถามข้อมูลต่างๆ ก็พร้อมให้ทาง Adora ออกแบบทันที โดยได้ส่งข้อมาอย่างครบถ้วน พร้อม Wedding Logo ที่ออกแบบมาก่อนแล้ว ... ทาง adora ได้ออกแบบให้ตรวจ โดยมีการแก้ไขแบบเล็กน้อยก็อนุมัติแบบทันทีค่ะ ... คู่บ่าวสาวมีนัดที่จะต้องไปเชิญแขกผู้ใหญ่ด้วยตนเอง ต้องการใช้การ์ดค่อนข้างด่วน ซึ่งทาง Adora ก็เร่งให้อย่างเต็มที่ ได้การ์ดเร็วสมใจค่ะ ...