Portfolio B260 ... Smart & Casual Photocard

Portfolio B260 ... Smart & Casual Photocard

Thanks to K.Natto for choosing ADORA ka ... ว่าที่เจ้าบ่าวติดต่อเข้ามา เพราะ อยากได้การ์ดแบบเร่งด่วน เพราะ งานค่อนข้างกระชั้น แต่ก็ได้เลือกแบบการ์ดที่ชอบ และ ส่งรูปถ่าย pre wedding เข้ามาไว ซึ่่งทาง adora ก็รีบออกแบบเพื่อให้ตรวจทันที ... เมื่อทุกขั้นตอนทั้งทางฝั่ง adora และ ฝั่งบ่าวสาว ดำเนินการเร็ว การ์ดจึงได้เร็วสมใจว่าที่บ่าวสาวเลยค่ะ