Portfolio B248 ... in 3 Colors ... Brick / Green / Violet

Portfolio B248 ... in 3 Colors ... Brick / Green / Violet

Thanks to K. Kang for choosing ADORA ka... K Kang ติดต่อเข้ามาโดยมีแบบมาอยู่แล้ว ซึ่งสวยน่ารักมากค่ะ .... โดยต้องการ design เดียวกัน แต่แบ่งเป็น3สี คือ BRICK / GREEN / VIOLET ... งานพิมพ์แบบนี้ต้องใช้เวลาพิมพ์มากกว่าปกติ เพราะ เป็นงานพิมพ์แบบ Heavy Print ... อย่างไรขอขอบคุณที่ไว้วางใจ ADORA ค่ะ