Portfolio B245 with Shiny Gold Stamped Logo in Front

Portfolio B245 with Shiny Gold Stamped Logo in Front

ทาง ADORA ขอขอบคุณคุณวุ้นมากค่ะที่ติดต่อเข้ามาสอบถามและตกลงใจใช้บริการของเรา... การ์ดงานฉลองของคุณวุ้นต้องการความเรียบหรู โดยแบบต้องการเรียบและเก๋ในสไตล์ Minimal... พร้อมเพิ่มงานปั๊มทองเคด้านหน้าบริเวณชื่อ คุณวุ้นเลือกฟอยล์สี shiny gold เล่นกับแสงสวยงามค่ะ