Portfolio B201 ... Smoky Blue Floral Invitation

Portfolio B201 ... Smoky Blue Floral Invitation

Thanks to K.Nine for choosing ADORA ... ว่าที่เจ้าสาวติดต่อเข้ามาเพราะชอบแบบ B201 แต่ไม่แน่ใจในส่วนของวัสดุ กลัวจะบางเกินไป จึงได้ติดต่อเพื่อขอดูวัสดุกระดาษที่ใช้จริง โดยเลือกเป็นกระดาษ N ซึ่งมีความหนา 300แกรม แกร่ง มี texture เล็กน้อย สัมผัสหนาเป็นที่พอใจ โดยเน้นว่าไม่ต้องการกระดาษอาร์ต ... เมื่อว่าที่เจ้าสาวมั่นใจในวัสดุแล้วก็เริ่มงานในส่วนของการออกแบบทันทีค่ะ โดยมีการแก้แบบเพียงเล็กน้อยก็เริ่มในส่วนของงานผลิตทันทีค่ะ ซองฟ้าหมอกที่เลือกใช้ก็มีสีเข้ากันกับการ์ดอย่างมากทีเดียวค่ะ ...