Portfolio B190 ... Typography & Minimal Wedding Card ... WE DO

Portfolio B190 ... Typography & Minimal Wedding Card ... WE DO

Thanks to Kunn K&K for choosing ADORA ... คู่บ่าวสาวได้เลิอกแบบ B190 โดยให้เปลี่ยนสีของการ์ดตามสีที่ระบุมาเพื่อให้ตรงตาม Wedding Theme ที่กำหนดไว้ ... โดยได้ส่งข้อมูลมาอย่างครบถ้วน และ ได้ตรวจแบบภายใน1วัน ... เนื่องจากข้อมูลครบถ้วนทำให้แบบออกมาเร็ว และ การ์ดก็พิมพ์เสร็จเร็วทันใจเช่นกันค่า