Portfolio B177 Botanical Wedding Card ... in English and Thai

Portfolio B177 Botanical Wedding Card ... in English and Thai

Thanks to K. Natthaya.... ว่าที่เจ้าสาวติดต่อมาเพื่อให้ออกแบบและจัดทำการ์ดแต่งงานในสไตล์ Botanical โดยต้องการให้มีทั้ง 2 ภาษา เนื่องจากว่าที่เจ้าบ่าวเป็นชาวต่างชาติ ... จึงได้ออกแบบให้ด้านหนึ่งเป็นภาษาไทย และ อีกด้านเป็นภาษาอังกฤษ จะได้แจกได้ทั้งแขกชาวไทย และ แขกต่างชาติค่ะ... งานออกมาสีสวยสดบนกระดาษด้าน ไม่มันเงา ที่แกร่งและหนาถึง 300แกรมค่ะ