Portfolio B131 Floral Wedding Cards with Paint Colors

Portfolio B131 Floral Wedding Cards with Paint Colors

Thanks to K.Ben for choosing ADORA... K.Ben ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ก็ตัดสินใจเริ่มงานทันทีค่ะ โดยได้ส่งข้อมูลเข้ามาอย่างครบถ้วน... K.Ben ได้ดูแบบใน1วันทำการและอนุมัติแบบทันที โดยไม่ได้แก้แบบเลยค่ะ การพิมพ์การ์ดจึงแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง2-3วันเท่านั้นค่ะ