Portfolio B096CR in Test Print Option to see best results

Portfolio B096CR in Test Print Option to see best results

Test Print Option ... K.AUM&K.POP ต้องการเห็นการ์ดและสายคาดของชำร่วยตัวจริง พิมพ์บนกระดาษตัวที่เลือกไว้ ก่อนเริ่มงานผลิตจึงได้ขอเพิ่ม Test Print Option ... ทาง ADORA จึงได้จัดทำการ์ดเป็น 3เฉด โดยในการ์ดจะระบุเฉดอย่างชัดเจน เพื่อให้ว่าที่บ่าวสาวได้เลือกเฉดที่ถูกใจที่สุด ... ในส่วนของ สายคาดของชำร่วย ทาง ADORA ก็ได้จำทำเป็นหลายๆแบบ ซึ่งแต่ละแบบ ทาง ADORA จะพิจารณาจากความกังวลของว่าที่บ่าวสาวเป็นหลัก เช่น กังวลว่าสีดอกไม้จะเข้มหรืออ่อนไป / กังวลว่าเส้นประจะเข้มหรือ่อนไป เป็นต้น... เมื่อว่าที่บ่าวสาวได้เห็นงานพิมพ์จริงแล้ว ก็ทำให้ตัดสินใจง่ายมากขึ้นค่ะ