Portfolio B079 การ์ดแต่งงานแนว Chic Photo ในสี Old Rose

Portfolio B079 การ์ดแต่งงานแนว Chic Photo ในสี Old Rose

ADORA ยินดีมากค่ะที่ได้บริการว่าที่บ่าวสาว... ว่าที่บ่าวสาวชอบแบบ B079 แต่เปลี่ยนจากสีโทนเขียวจากต้นแบบเป็นโทน Old Rose ตาม wedding theme พร้อมปรับข้อความจากสีขาวให้เป็นสีโอรสเข้มเพื่อให้ข้อความชัดขึ้น เพียง 3-4 วันก็พร้อมแจกการ์ดสวยๆเลยค่ะ