Portfolio B062NV โชว์สีฟอยล์

Portfolio B062NV โชว์สีฟอยล์

คู่บ่าวสาวสามารถเลือกสีของฟอยล์ได้หลากสีตามความชอบ หรือ ให้เข้ากับธีมงานได้เลยค่ะ เช่น สี ทองเงา ทองด้าน เงินเงา เงินด้าน แชมเปญพิงค์ น้ำตาลทอง เลเซอร์เงิน เลเซอร์ทอง