Portfolio B056 Cartoon Wedding Card with Dark Leaf Green Envelopes

Portfolio B056 Cartoon Wedding Card with Dark Leaf Green Envelopes

ทาง ADORA ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ & คุณวิทวัส มากค่ะที่ไว้ใจให้ทาง ADORA จัดทำการ์ดแต่งงาน ในโทนเขียว Cartoon Style ให้ในครั้งนี้ โดยว่าที่บ่าวสาวเลือกซองสี Dark Leaf Green ให้เข้ากับ Wedding Theme ค่ะ ... งานออกแบบได้ดูภายใน 1 วันทำการ ... งานแล้วเสร็จภายใน 3 วันเท่านั้นค่ะ