Portfolio B015 การ์ดสุด Minimal ในโทน Green & Brown สีโทนอบอุ่น

Portfolio B015 การ์ดสุด Minimal ในโทน Green & Brown สีโทนอบอุ่น

Thanks to K Siriporn & K Panupan... ว่าที่บ่าวสาวได้ติดต่อเข้ามาพร้อมเข้ามาดูงานจริงก็ตัดสินใจเริ่มงานทันทีค่ะ เพราะ งานค่อนข้างเร่ง... ว่าที่บ่าวสาวให้ข้อมูลมาพร้อมสำหรับทีมให้ออกแบบโดยยึดแบบการ์ด B015 แต่เปลี่ยนโทนสี และ การวางแบบข้อความให้เข้ากับงานมงคล... คู่บ่าวสาวเลือกโทน Warm Colors: Green & Brown ให้ความรู้สึดอบอุ่นใน Minimal Botanical Style ค่ะ... คู่บ่าวสาวได้รับการ์ดแล้วชมว่าการ์ดสวยมาก ทาง ADORA ก็ยินดีที่สุดค่ะ